Vad är Sjöhistoriska museet?

Sjöhistoriska museet ligger på Djurgården i Stockholm.

På museet visas svensk handelssjöfart, det vill säga hur man köpte och sålde varor som man skickade på stora fartyg över hela världen.

På Sjöhistoriska museet kan du också se många modeller av gamla och nya fartyg.

Till toppen