På Östersjöns botten vilar mängder med skeppsvrak, ett spännande kulturarv med många olika berättelser och med stor potential som besöksmål. Projektet BALTACAR ska undersöka och utveckla olika metoder att besöka och lära känna detta dolda kulturarv. 

BALTACAR samlar kulturarvsinstitutioner, privata aktörer, lokala myndigheter och enskilda organisationer från Estland, Finland och Sverige. De svenska deltagarna (Statens maritima museer och Haninge kommun) kommer att fokusera på att utveckla Dalarö skeppsvraksområde.

 

Projektinformation

Projektpartners

1) National Heritage Board of Estonia (EST) - Lead Partner
2) Museiverket/Museovaristo (FIN)
3) Statens maritima museer (SWE)
4) Adrianto OÜ (EST)
5) Aalto Group Oy (FIN)
6) Haninge kommun (SWE)
7) NGO West-Estonia Tourism (EST)

Associerad partner:
Kulturbyrån, Ålands landskapsregeringen (FIN)

Finansiering

  • Projektet finansieras av Interreg Central Baltic Programmet
  • Projektbudget: 1 633 242,71 € varav ERDF-finansiering: 1 294 568, 19 €
  • SMM:s del av budget: 462 320,30 € varav ERDF-finansiering: 346 740,22 €

Projektperiod

20170101-20191231

Projektledare

Pernilla Flyg
+46 (0)8 519 558 30
pernilla.flyg(at)maritima.se

Logotypes: Interreg & EU