Under flera somrar fram till 2014 gjorde marinarkeologerna på Sjöhistoriska arkeologiska undersökningar vid vikingastaden Birka, Sveriges första stad grundad på 700-talet. 

Birka är en vikingatida handelsplats på Björkö i Mälaren. Här skedde handel med varor från när och fjärran från mitten av 700-talet till slutet av 900-talet. Mer än 200 år av stadsliv och handel har lämnat tydliga spår efter sig. Inte minst under vattnet där det finns rester av hamnen och mängder av vikingatida föremål. 

Päls, smycken, benkammar, bärnsten, matvaror, textilier, vapen - både vardagsföremål och lyxvaror passerade genom Birkas hamn.

Hamnen var stor och rejält byggd. Den skulle skydda staden och handelsskeppen från vind och vågor, men också från fientliga anfall. Det var viktigt för både handelsmännen och de som styrde i Birka att man hade kontroll över hur handeln gick till.

Tidigare trodde forskarna att stadens hamn bara skyddades med en pålspärr (spetsade pålar som hindrar båtar från att ta sig fram). Men nu har vi under flera somrar gjort arkeologiska undersökningar och vi har sett att hamnen varit en stor och stabil konstruktion av trä. Den har också varit förstärkt med stenkistor (stenfyllda, stadiga bryggor).

Sjöhistoriska museets forskningsprojekt görs i samarbete med Södertörns Högskola och Strömma Kanalbolaget.

Rapporten Maritima Birka

Nu har rapporten om det maritima Birka kommit. Tio år av marinarkeologiska undersökningar och forskning finns samlad i en arkeologisk rapport av Andreas Olsson med flera skribenter.

Mest spännande är kanske de många hundra fynden av väldigt sällsynta vikingatida föremål av trä som redovisas i rapporten. Det är ett material som man nästan aldrig hittar vid arkeologiska undersökningar på land och genom fynden från bottnen utanför Svarta jorden på Björkö i Mälaren får vi en nästan unik bild av föremålen i ett vikingatida hushåll. På bottnen finns ett mycket stort och innehållsrikt vikingatida kulturlager. Den syrefattiga bottnen har bevarat föremålen på ett fantastiskt sätt. Här finns skedar av trä med ornamentik, en kåsa och flera skålar, växtbaserat rep, skeppsdelar, nålar, pärlor, tyg, många knivskaft och ett antal väskbyglar. Allt detta ger en ny insyn i Birkabornas vardag.

Utgrävningarna ger också en ny bild av den stora träkonstruktion som finns på bottnen utanför handelsplatsen. Denna tolkades tidigare som en slags avspärrningsanordning, en pålspärr men de nya undersökningarna ger en mer komplex bild.

De marina utgrävningarna fungerade också som ett besöksmål, där det ingick i marinarkeologernas jobb att svara på besökarnas frågor i vattenbrynet eller ute på en specialbyggd ponton. Arbetet ute på Birka var under åren ett lyckat samarbete mellan Södertörns högskola, Strömma, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Sjöhistoriska museet, där besökarna fick träffa en marinarkeolog och komma nära de människorna som en gång besökte eller bodde i Birka.

Visa mer

Filmer från Birka: