Dykning för icke-dykare är olika sätt att skapa dykupplevelser på vrak och annat kulturarv under vatten även för alla dem som inte är sportdykare eller marinarkeologer. Film, robotar och kartor är några av verktygen. 

Fornsök

Undervattenslandskapet är sevärt för alla. Här finns fartygslämningar från alla tider. I Fornsök, där du kan hitta mängder av arkeologiska fynd och platser, finns det över 3000 skeppsvrak registrerade. Många av vraken är väldigt välbevarade, trots att de kan ha legat på havsbotten i flera hundra år.

ROV - Torrdykning

En ROV (remotely operated vehicle) är en fjärrstyrd undervattensrobot försedd med kamera. På en skärm syns det som roboten ser. Sjöhistoriskas marinarkeologer har bland annat arbetat med dykning för icke-dykare vid Dalarö med hjälp av ROV.

På bilden i toppen av sidan syns en ROV i vattenytan innan den dyker ner i djupet.

Filmer med guidning och karta

Sjöhistoriska har gjort filmer på några av de välbevarade vraken runt Dalarö. Här kan man med hjälp av en berättarröst eller en ritning blir guidad runt på vraket. För det är inte alltid lätt att utan en kunnig tolk förstå det man ser. Sikten kan vara dålig, vraket kan vara söndrigt och det kan vara svårt att se hur det ser ut.

Webbguider

Ett tredje sätt är att göra guider som man kan ladda ner från webben. Så har vi till exempel gjort i Axmar, där det finns många grunt liggande vrak.

360-graders fotografering

360-gradersfotografering kan skapa en häftig dykupplevelse för den som inte dyker. Ett exempel finns från vraket efter Eric Nordevall, hjulångaren som förliste och sjönk i Vättern år 1856.

Projekt inom Dykning för icke-dykare