I vattnen kring Dalarö några mil sydost om Stockholm finns många välbevarade skeppsvrak. Flera av dem är från 1600-talet.

Skeppen har gått till botten (förlist) i dåligt väder eller när de gått på grund, några har sjunkit när de legat i hamn och kanske drabbats av brand ombord. Men varför finns det så många vrak i just Dalarö? Jo, här har det färdats väldigt många skepp. Och ju fler skepp som färdas och samlas på en plats, desto fler förlisningar.

Dalarö har sedan hundratals år varit en viktig knutpunkt för transporter till och från Stockholm. Längs farleden strävade även skepp som skulle vidare längre norrut, och österut mot Finland.

Här har krigsskepp legat redo för strid eller andra uppgifter, här fanns lotsar som hjälpte fartygen hitta rätt när de kom in i skärgården från öppet hav. På 1630-talet ville man få större kontroll över de varor som skulle säljas i Stockholm och runtom i Sverige. Då öppnades en viktig tullstation i Dalarö.

Krogen i Dalarö räknades som en av de största krogarna i skärgården. Att få sig en varm måltid, ett glas och trevligt umgänge på en krog var nog räddningen för många av de besättningsmän som ibland tvingades tillbringa lång och tröstlös tid ombord på fartyg som väntade på tullbesked, att isen skulle släppa, eller bara att vinden skulle vända.

Filmer med guidning: