!= null ? topPost.Thumbnail.Alt.ToSafeString() : string.Empty

Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Ångfartyg vid Gotland

Med anledning av att vrak äldre än 100 år miste sitt automatiska skydd 2014 har vi på Sjöhistoriska museet gjort en fältbesiktning och en pågående kulturhistorik värdering av ångfartygen Vulcan och Princess, som sjönk på Gotlands ostkust under slutet av 1800-talet.

Läs mer