!= null ? topPost.Thumbnail.Alt.ToSafeString() : string.Empty

Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Dykningar längs E4-an i Södermanland

Med anledning av Trafikverkets järnvägsplaner, den så kallade Ostlänken har vi i veckan utfört en arkeologisk utredning i två sjöar i Södermanland. Det är Uttersjön och Holmsjön, som ligger längs med E4:an mellan Nyköping och Tystberga.

Läs mer