Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Ångfartyg fornminnesförklarade

De två ångfartygen Vulcan och Princess utanför Gotland blev hösten 2018 fornlämningsförklarade, efter att Sjöhistoriska museet utfört dykbesiktningar och en kulturhistorisk värdering av fartygslämningarna.

Läs mer