Viktigt att tänka på när man dyker på vrak

Vrak är sköra! När du dyker på vrak eller annan lämning, rör dig långsamt, var försiktig med simfenorna – rör dem i sidled, eller helst uppåt (så kallade frogkicks). Dyk inte in i vrak! Det finns risk att du fastnar eller att du grumlar upp och inte hittar ut. Dessutom kan vraket skadas då luftbubblorna från dykaren pressar uppåt.

Vrak som sjönk för mer än hundra år sedan är fasta fornlämningar och skyddas av Kulturmiljölagen. Du som dykare har ett ansvar och måste tänka på att vara försiktig, att inte röra vraket eller föremål som ligger i dess närhet. Du får absolut inte ta med dig något föremål därifrån. Föremålen är väldigt viktiga ledtrådar för att kunna analysera, få reda på ålder, förlisningsförlopp eller varifrån fartyget kommer.

I det digitala fornminnesregistret Fornsök finns mycket information om kända vrak. Om du inte vet hur gammalt vraket är, bete dig som om det är en fast fornlämning - med andra ord, var frösiktig och rör inget. Tänk även på att "nya vrak" med tiden kommer att bli fornlämningar. Kommande generationer dykare vill ha samma fina dykupplevelse som du.

Ett fåtal vrak är försedda med dyk- och ankringsförbud. Vilka det är kan du exempelvis få reda på via länsstyrelsen för ditt län.

Om du dyker från en båt, se till att inte ankra för nära vraket. Vanligt sjövett gäller.
Fäst inte linor i vraket, använd i stället en dragg på lämpligt avstånd från vraket.

Om du hittar ett vrak eller annat intressant fynd som inte är känt tidigare, meddela oss på Sjöhistoriska museet eller Riksantikvarieämbetet. Vi registrerar nya fynd i databasen Fornsök och vi kan hjälpa dig med att identifiera vad du hittat.

Sportdykarforum - en mötesplats för vrakintresserade

Sjöhistoriska museet anordnar då och då sportdykarforum. Det är en mötesplats där aktiva sportdykare och professionella marinarkeologer får möjlighet att mötas och diskutera frågor som rör vrak andra marinarkeologiska lämningar.