Vill du komma i kontakt med marinarkeologerna?

Anna Arnberg, intendent
Samordnare uppdragsarkeologi

Fredrik Svanberg, enhetschef

Håkan Altrock, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete, Vasa

Göran Ekberg, intendent
Projektledare, handläggare, Fornsök, allmänna förfrågningar

Mikael Fredholm, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Jim Hansson, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Patrik Höglund, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete, Vasa

E-post

E-post Enligt principen: fornamn.efternamn@smtm.se

Förfrågningar Fornsök

FMISsupport@smtm.se