2015

 • 2015:1 Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan
 • 2015:2 Åtta ankaren i Kopparsvik
 • 2015:3 Stadsmarinan i Karlskrona
 • 2015:4 Mittsund

2014

 • 2014:1 Särskild arkeologisk undersökning inför muddringsarbeten i Valdemarsviken
 • 2014:2 Fartygslämningar i Fisksätra marina
 • 2014:3 Stadskällarbron i Torshälla
 • 2014:4 Sjökabel mellan Sågtorp och Duvnäsudde
 • 2014:5 Beckholmen runt
 • 2014:6 Uppgradering av inseglingsleden till Gävle hamn
 • 2014:7 Sjökabel mellan Gröndal-Lilla Essingen samt mellan Norr- och Söder Mälarstrand
 • 2014:8 Inför muddringar i Tureholmsviken samt strandförstärkningsarbeten i Trosaån
 • 2014:9 Förbifart Stockholm
 • 2014:10 Sjöförläggning av kraftkabel i Lännerstasundet och Baggensfjärden
 • 2014:11 Dokumentation och provtagning av vraket i Norra hamn Luleå
 • 2014:12 Uddby kvarn - lämningar på land och i vattnet
 • 2014:13 Ombyggnad av Norrtälje hamn
 • 2014:14 Mälarfarleden
 • 2014:15 Ångbåtshamnen vid Riddarholmen: Arkeologisk förundersökning inför Citybanan
 • 2014:15 Bilaga Fyndfoto
 • 2014:16 Fartygslämningar på Blasieholmen: Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll samt särskild arkeologisk undersökning
 • 2014:17 Sanering av Beckholmen: Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

2013

 • 2013:1 Planerad upprustning av småbåtsvarvet i Skutviken
 • 2013:2 Förstudie Tunnelbanan till Nacka
 • 2013:3 Fyrkantspråmar i Tunadal
 • 2013:4 Utbyggnad av marina i Nabbviken Strängnäs
 • 2013:5 Särskild arkeologisk utredning i Karlholmsfjärden
 • 2013:6 Efterkontroll av vrak i ankringskorridoren

2012

 • 2012:1 Svindersviken - en vrakkyrkogård
 • 2012:2 Planerade muddringsarbeten i Valdemarsviken
 • 2012:3 Projekt Slussen. Vrak och andra fornlämningar under vatten
 • 2012:4 Vattenledning Vallentuna - Norrtälje
 • 2012:5 Spillvattenledning Ekerö - Botkyrka
 • 2012:6 Sonargranskning av likströmsförbindelse mellan Gotland och fastlandet
 • 2012:7 Förbifart Norrtälje, Norrtäljeån
 • Fältrapport etapp I 2011 Skeppet Mars (1564)
 • 2012:8 Sundsvallsfjärden
 • 2012:9 Utbyggnad av småbåtshamnen i Västerviken, Strängnäs

2011

 • 2011:1 Dygden - arkeologisk undersökning av ett linjeskepp från 1700-talet
 • 2011:2 Kvarnholmen runt - arkeologisk förstudie
 • 2011:3 Planerade muddringsarbeten i de inre delarna av Valdemarsviken
 • 2011:4 En brygg- och fartygslämning vid Boobadet - Boo gårds hamn - arkeologisk besiktning och dokumentation
 • 2011:5 Hamn och vrak vid Tollare - särskild arkeologisk utredning
 • 2011:6 Karlsborg sonaranalys - arkeologisk förstudie
 • 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön - särskild arkeologisk utredning
 • 2011:8 VA-ledning Strömma-Stavsnäs - arkeologisk förstudie
 • UV-Rapport 2011:56: Stenålder och förhistoriskt fiske i vid Kvarnsjön i Riksten


2010

 • 2010:1 Jutholmsvraket - ett handelsfartyg från sent 1600-tal
 • 2010:2 En stockbåt i sjön Skiren
 • 2010:3 Ekstockar och Mälarjakter
 • 2010:4 Eldsundet - muddring och planering av en småbåtshamn
 • 2010:5 Stockankaret i Brändöfjärden
 • 2010:6 Sjövattenledning mellan Vallentuna och Norrtälje
 • 2010:7 Tio vrak runt Beckholmen
 • 2010:8 Kihlsvraket
 • 2010:9 En medeltida fartygslämning i Baggensfjärden
 • 2010:10 Sjökabelförläggning i Varsnäsfjärden, Ornö
 • 2010:11 Pålar i Nyköpingsån
 • 2010:12 Side scan sonar undersökning vid Djurhamn Djurö
 • 2010:13 Sonargranskning av NordBalt
 • 2010:14 Spillvattenledning Grisslinge, Värmdö
 • 2010:15 Gasledning genom Östersjön 2

2009

 • 2009:1 Gasledning genom Östersjön
 • 2009:2 Trettio fyrkantiga vrak i Fillaviken

2008

 • 2008:1 VA-ledningar mellan Dalarö och Dalarö skans
 • 2008:2 Örlogsskeppet Vasas förlisningsplats
 • 2008:3 Provtagning på fartygslämningarna Gröne Jägaren och Riksäpplet
 • 2008:4 Spår av örlogsskeppet Vasa mellan Kastellholmen och Djurgården
 • 2008:5 Ett vattenområde på Skeppsholmens nordöstra sida
 • 2008:6 En fartygslämning från slutet av 1500-talet i Selångersån
 • 2008:7 Vatten- och avloppsledningar mellan Hemmesta och Käppala
 • 2008:8 VA-ledningar i norra Ekolsundsviken
 • 2008:9 Djupasund och Stumholmen
 • 2008:10 100 nya vrak
 • 2008:11 Riddarfjärden
 • 2008:12 En fartygslämning i småbåtshamnen vid Talludden
 • 2008:13 En fartygslämning vid Kapellskär
 • 2008:14 Stäksundet