Dokumentation från Sjöhistoriska museets marinarkeologiska undersökningar.