Statens maritima och transporthistoriska museer, som Sjöhistoriska är en del av,  satsar stort på marinarkeologi och planerar för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Två sensationellt välbevarade vrak från medeltiden respektive Vasatiden har nyligen undersökts inom ramen för projektet vid dykningar i Stockholms skärgård. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Detta beror på att skeppsmask och andra tränedbrytande organismer inte trivs i det bräckta vattnet. På botten står minst 100 intakta vrak och med hjälp av ny teknik görs nya vrakfynd. 

Två sensationella vrakfynd

De senaste åren har flera fynd från 1600–1700-talet gjorts i Östersjön, men nu har två väsentligt äldre skepp hittats. 

Det medeltida vraket ligger till större del under dyn och detaljerna indikerar på att det är en kogg med en trolig datering från 1300–1400-tal. Fartyget mäter 23–25 meter på längden och sju meter på bredden och har sannolikt haft en mast med ett råsegel. Flera skeppsdetaljer som utstickande däcksbalkar med väldigt ovanliga knän samt ett enkelt bråspel tyder på medeltid. När koggen introducerades på haven så var det en helt ny, stor och kraftig skeppstyp som kom att dominera stora delar av handeln i århundraden kring Östersjön.

Det andra vrakfyndet uppskattas vara från 1500-talet och står fortfarande med masten rakt upp och är fullt utrustad. Ombord hittades drygt 20 tunnor med osmundjärn tillsammans med köksgeråd och verktyg. Järnfyndets omfattning saknar motstycke bland tidigare gjorda maritima fynd. Osmundjärn har till stora delar byggt upp Sverige, men också försörjt länder runt Östersjön. Gustav Vasa ville förbjuda järnet och så skedde också 1604 när osmundjärn ersattes med stångjärn.

Ett marinarkeologiskt museum

Statens maritima och transporthistoriska museer driver projektet Östersjöns skatter som ska resultera i ett marinarkeologiskt museum i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Museet ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön samt ta vrakens berättelser till ytan!

Se mer om Vrak

Visa mer

Film om senaste vrakfynden

Två sensationella vrakfynd och ett nytt marinarkeologiskt museum.