Ända sedan istiden tog slut för ungefär 10 000 år sedan, har det bott människor vid Östersjöns stränder. Människor som rest med båtar, fiskat, jagat och krigat. Under havsytan finns spåren kvar. Där finns vrak och andra lämningar bevarade. Det är ett kulturarv – ett minne av vår historia – som vi delar med alla människor runt Östersjön.

Unik historia väntar på botten

Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som i Östersjön. Hittills känner man till cirka 20 000 vrak efter skepp eller mindre båtar. Men alla vrak är inte upptäckta ännu. Arkeologerna tror att det kan finnas fler än 100 000! Det gör att Östersjön kan liknas vid ett museum under vatten.

Vrak fria från skeppsmask

Att vraken är så välbevarade beror på att skeppsmasken inte trivs i Östersjön. Vattnet i Östersjön är inte särskilt salt. Skeppsmask är egentligen en liten mussla som lägger sina larver i trä, och den gillar saltvatten. I salta hav kan vrak försvinna på kort tid eftersom larverna äter upp träet. I Östersjön kan skeppsvraken se ut precis som när skeppen sjönk, trots att det har gått flera hundra år.

Ett museum för dykare

Många av vraken i Östersjön ligger så grunt att sportdykare kan ta sig ner till dem. Om fartyget sjönk innan år 1850 är vraket en fast fornlämning, men även yngre vrak kan vara skyddade om de är särskilt värdefulla. De skyddas av kulturmiljölagen.
Det betyder att det är förbjudet att utan tillstånd röra vid, ändra eller skada vrak. Du får inte heller ta med dig saker därifrån. Vrak är ofta ömtåliga, och du som dyker måste vara mycket försiktig när du rör dig i närheten av dem.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen är den viktigaste lagen för kulturmiljövården. Den kom till på 1600-talet, och är världens äldsta lag för skydd av fornlämningar.

År 1666 kom det första förslaget till kulturmiljölag ( "Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter"). I den bestämdes det att man inte får göra skada på fornlämningar. Lagen har sett nästan likadan ut genom århundradena.

I kulturmiljölagen står det att:

  • Det är viktigt för hela landet att vi skyddar och vårdar kulturmiljön. Ansvaret för att göra det delas av alla
  • Länsstyrelsen har ansvar för kulturminnesvården i länet och Riksantikvarieämbetet för hela landet
  • Fasta fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider
  • Skeppsvrak räknas som fast fornlämning om skeppet sjönk innan år 1850. Men även vrak efter skepp som sjönk efter det årtalet kan räknas som fast fornlämning om det är särskilt intressant.
  • Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning
  • Kulturmiljölagen skyddar inte bara fornlämningar som man känner till, utan också dem som ännu inte hittats
  • Du som planerar en utbyggnad, muddring, nedläggning av kablar eller dylikt bör ta kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt stadium. Det kan bli nödvändigt att göra arkeologiska utredningar eller att vidta särskilda åtgärder som skyddar lämningar under projekteringen.

Du som planerar en utbyggnad, muddring, nedläggning av kablar eller dylikt bör ta kontakt med länsstyrelsen i ett tidigt stadium. Det kan bli nödvändigt att göra arkeologiska utredningar eller att vidta särskilda åtgärder som skyddar lämningar under projekteringen.

 

Visa mer

Mer om några av Östersjöns vrak:

Fornsök

Informationen om de vrak man hittills hittat finns samlad i databasen Fornsök.

Sök i Fornsök (extern webbplats)