Det tyska lastfartyget s/s Ingrid Horn var på väg från Luleå till Tyskland med en last av järnmalm en lugn natt den 31 juli 1917. För att spara på fotogen hade fartyget inte tänt sina lanternor på rätt sätt, vilket visade sig bli mycket ödesdigert.

Utanför Dalarö var det svenska lastfartyget s/s Bergvik på väg in mot Dalarö när lotsen plötsligt upptäcker ett vitt sken. Han tror först att det är ett fartyg som ligger stilla för ankar. När Bergvik kommer närmare ser man plötsligt också ett svagt rött sken. Då förstår man att det måste vara ett fartyg under gång och att det är risk för kollision. Kaptenen beordrar full back, men det är för sent. Bergviks förskepp tränger tre meter in i sidan på Ingrid Horns skrov som sjunker snabbt. S/s Bergvik som vid kollisionen hade full back i maskin lyckades komma loss och klarade sig flytande.

Ingrid Horn var byggd 1901 och var ett stort ångdrivet lastfartyg som var 90 meter långt. Vid olyckan omkom 19 besättningsmän ombord. Vraket ligger i dag i farleden på 30–40 meters djup. På babords sida syns ett två meter stort hål efter kollisionen.

Fler vrak: