I slutet av 1600-talet sjönk ett handelsfartyg alldeles invid ön Jutholmen utanför Dalarö. Det var lastat med tjära och järn. Vi vet inte vad skeppet hette, så vraket kallar vi bara för Jutholmsvraket.

På 1970-talet gjorde Sjöhistoriska museet, tillsammans med sportdykare, en undersökning av vraket vid Jutholmen. Då bärgade man en stor mängd föremål och vrakdelar. Dessa förvaras nu på Sjöhistoriska museet. Genom fynden kunde vi se att fartyget sjönk i slutet av 1600-talet och att det var lastat med tjära och järn. Järn var då, precis som nu, en viktig svensk exportvara. Vi antar därför att fartyget var på väg mot utländsk hamn.

Ombord på vraket hittade arkeologerna guldringar, fina knappar av mässing, föremål dekorerade med bärnsten, och dyrbart porslin med kinesisk dekor. Fynden talar om att det troligen funnits några mer förnäma passagerare ombord.

Dokumentation av vraket

Under sommaren 2008 undersökte arkeologerna Jutholmsvraket på nytt. Den här gången tittade vi närmare på skrovet. Anledningen var att vi ville samla in ett underlag för att bättre kunna övervaka hur fartygsvraket förändras med tiden. Vi ville också få mer kunskap om hur fartyget var byggt. Resultatet har gett nya kunskaper om hur ett typiskt handelsfartyg från slutet av 1600-talet kunde se ut.

Relaterat material:

Visa mer

Fler vrak: