Sommaren 2011 hittade en grupp dykare vraket efter det svenska krigsfartyget Mars, som sjönk i strid år 1564. Vraket ligger på 73 meters djup utanför Ölands norra udde.

Mars - en imponerande femhundraåring

Krigsfartyget Mars sjösattes 1563. Vi vet inte säkert hur stort fartyget var eftersom det inte gjordes några ritningar på den tiden. Men genom att jämföra det med andra fartyg från samma tid och av samma slag, tror forskarna att det var runt 50 meter långt och 14 meter brett. Om du jämför Mars med Vasa, var Mars troligen 2-3 meter längre och 2-3 meter bredare. Mars hade antagligen fyra master.

Forskarna vet inte säkert hur fartygen från den här tiden var utsmyckade och målade, men det är troligt att de var prydda med vapensköldar och tyger i klara färger. 107 kanoner fanns ombord (enligt Jan Glete). Där fanns också andra vapen som till exempel armborst, pilbågar, musköter och yxor.

Mars hade en besättning på omkring 670 personer. Kapten var amiralen Jacob Bagge, som också var befälhavare för hela svenska flottan.

Nordiska sjuårskriget 1563-1570

Kriget stod mellan Sverige på ena sidan och Danmark tillsammans med den tyska staden Lübeck på andra. Man slogs om kontrollen över Baltikum och den lönsamma handeln i Östersjön. Danskarna hade också en önskan att återskapa Kalmarunionen. Kriget fördes till stora delar till sjöss. Krigslyckan växlade mellan de olika sidorna. Kriget fick ingen tydlig vinnare kriget, men många dog på båda sidor.

Krutförrådet exploderar

Varför sjönk då Mars? Mars hamnade i närstrid, och det började brinna ombord. Bagge gav upp och togs över till ett fiendefartyg tillsammans med ett hundratal besättningsmän. Samtidigt klättrade flera hundra man ombord på Mars för att plundra fartyget. Plötsligt exploderade krutförrådet och uppemot 1000 människor dog.
Och vad hände med Jakob Bagge? Han fick sitta fängslad i Köpenhamn och blev frigiven efter krigets slut.

Visa mer

Fler vrak: