På 100 meters djup i den svenska havszonen mellan Gotland och fastlandet ligger ett mycket välbevarat trävrak som upptäcktes 1998 av den svenska marinen.

Vraket filmades med en undervattensfarkost vid upptäckten och upp till ytan kom makalösa bilder, bland annat på en galjonsfigur som föreställer en glad häst med lockig man och ... kloförsedda händer!

Snaubrigg

Vraket har bevarats extremt väl i det kalla och mörka havsdjupet. Under 2008 och 2009 genomfördes expeditioner med dykfartyget Pagi, då dykare gick ner till vraket som återigen filmades. Med hjälp av filmerna kan arkeologerna se att det är en så kallad snaubrigg från 1700-talet, cirka 25 meter lång och 6 meter bred. En snaubrigg var en speciell typ av segelfartyg med två höga master med råsegel samt ett mindre gaffelsegel på en smalare, mindre spira som satt fästad till stormasten i aktern.

Troligen kraftigt beväpnat

Skeppets master står fortfarande upp. Däcket ombord är i det närmaste helt bevarat, bara några enstaka däcksplank har fallit bort. På däcket ligger block och taljor som fallit ner från riggen, och där står också två länspumpar.

Fartyget har ett mindre lastrum mitt i skeppet, men verkar inte ha varit ett renodlat lastfartyg. Sammanlagt tolv portar i skrovet tolkas som plats för kanoner, och det tyder på att en kraftig bestyckning har varit prioriterat framför ett stort lastrum. Det gör att arkeologerna tror att Sjöhästen kan ha varit ett mindre fartyg som användes av någon nordeuropeisk flotta på 1700-talet för patrullering, attack eller eskort.

Visa mer

Fler vrak: