Museipiren vid Vasamuseet är platsen för fartygen med historia - flera bevarade tack vare entusiastiska föreningar.

Vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm ligger Museipiren och som är en del av Sjöhistoriska museet. Förutom museets egna museifartyg ligger här även andra kulturhistoriskt intressanta fartyg. Ibland har vi särskilda evenemang för en viss sorts fartyg som då besöker piren, till exempel örlogsdagar och ångbåtsmöten.

Kajplats för historiska fartyg

Finns det intresse att lägga sitt fartyg vid Museipiren, så går det att skicka en förfrågan om kajplats. Museet tar då ställning till om fartyget uppfyller de kriterier som ställs för att kunna bevilja en plats. Det som bedöms som särskilt betydelsefullt är erbjuda en variation av kulturhistorisk intressanta, k- eller traditionsmärkta, fartyg kajplats och som på så sätt även kan bidra till att öka Museipirens attraktionskraft. Ett ytterligare krav är att de fartyg som beviljas kajplats också samarbetar med oss i vårt bevarandearbete och deltar i vår publikverksamhet och i våra evenemang. Finns det en historisk anknytning till piren eller till museet, är även detta av stort intresse.

För att ge så många chansen som möjligt och för att eftersträva en så stor variation som möjligt, tecknar vi aldrig längre än halvårsvisa avtal. I avtalen klargörs vad som gäller kring t.ex. elförbrukning, sophantering och tillträde.

Vid frågor, kontakta: registrator@smtm.se