Isbrytaren Sankt Erik byggdes 1915 på Finnboda Varf. Sankt Erik hette från början Isbrytaren II och var Sveriges första havsisbrytare.

Det var Stockholms stad som behövde isbrytaren för att hålla skärgårdslederna in till staden öppna.

Under hårda vintrar lånades Sankt Erik ut till staten. Hon assisterade då sjöfarten i Bottenviken och runt skånska kusten.

År 1977 togs Sankt Erik ur bruk och sedan 1980 är hon museifartyg.

Sankt Erik är byggd som en klassisk östersjöisbrytare. Stäven är vinklad för att kunna glida upp på isen så den krossas av fartygets tyngd. I fören finns en propeller som spolar vatten och krossad is längs skeppets sidor. Sankt Erik har även ett krängningssystem med vilket vatten kan pumpas mellan tankar i fartygssidorna. Isbrytaren vaggar sig fram genom isen.

Sankt Erik har två trecylindiga ångmaskiner. Den aktra är Sveriges största fungerande sjöångmaskin.

Fakta:

Längd - 60 meter
Bredd - 17 meter
Djupgående - 6,5 meter
Besättning - 30 man

Samarbeten

Sjöhistoriska samarbetar med Södertörns Radioamatörer, Mariningenjörsföreningen och Svenska Fyrsällskapet. Föreningarna bedriver verksamhet ombord på Sankt Erik och Finngrundet.

Vänföreningen för Sankt Erik

Föreningen arbetar för ett bevarande och brukande av isbrytaren Sankt Erik. Efter ansökan från föreningen k-märktes Sankt Erik 2018.


Bli medlem nu! Pg 23 42 13 - 7, 200 kr /år och ange namn och adress och gärna även e-postadress.

Film om Sankt Erik: