Sjöhistoriska är sedan 2009 miljöcertifierat enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. På museet jobbar vi hela tiden för att bli mer miljövänliga. Vi sätter upp långsiktiga hållbarhetsmål för verksamheten och vårt arbete granskas regelbundet av särskilda miljörevisorer.

Vi sorterar alla våra sopor

Hos oss sorteras allt skräp så att så mycket som möjligt kan återvinnas. I museets matsäcksrum finns sorteringskärl så att du som besökare kan återvinna dina förpackningar. I cafeet tas allt matavfall tillvara och blir så småningom omvandlade till biogas, ett förnyelsebart drivmedel.

Minskad användning av fossila bränslen

Vi arbetar med att minska vår förbrukning av fossila bränslen. Vi väljer helst att åka tåg istället för att flyga när vi åker på tjänsteresor. Transporter till och från museet görs med miljövänliga bilar. Och vi arbetar för att ständigt bli bättre.

Hållbara utställningar

I allt vi gör är vår strävan att använda miljövänliga alternativ. Det gäller naturligtvis även då vi bygger nya utställningar. Vi arbetar aktivt för att hitta material som kan uppfylla våra höga krav både på hållbarhet och miljötänk.

Vi har noggrann kontroll över alla kemiska produkter som vi använder i vårt arbete, till exempel målarfärger och medel som vi konserverar museiföremål med. Vi ersätter farliga kemikalier med miljövänligare alternativ.

Medvetenhet om hållbarhet

Vår personal har utbildats i miljömedvetenhet. I all verksamhet försöker vi tänka på vad som är det bästa alternativet ur hållbarhetssynpunkt – när vi väljer papper till trycksaker, när vi transporterar föremål, reser i tjänsten och vid inköp av varor och tjänster. Och kaffet som vi dricker på kontoret är förstås miljömärkt!