Postadress, telefon, e-post & fax

Sjöhistoriska museet
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 549 00
E-post: registrator@smtm.se

Besöksadress

Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Leveransadress för bud/godsmottagning

Museets baksida, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90  Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling

Telefon: 08-519 548 78
E-post: registrator@smtm.se

Övriga kontaktuppgifter

Arkiv
Telefon: 08-519 549 88

Bibliotek
Telefon: 08-519 549 16

Fotoarkiv
Telefon: 08-519 558 74

Bokning av besök, visning, middag & konferens
Telefon: 08-519 549 30 (måndag-fredag 13-15)
E-post:bokningen.sm@smtm.se

Butik & huvudentré
Telefon: 08-519 549 20

Hittegods
Telefon: 08-519 549 20 (tisdag-fredag 10-17)

Kommunikationsenheten
Telefon: 08-519 549 32

Restaurang Bistro Östberg
Telefon: 08-519 549 12
E-post: sjohistoriska@skywest.se