Postadress, telefon och e-post 

Sjöhistoriska museet
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 549 00
E-post: registrator@smtm.se

Besöksadress

Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Leveransadress för bud/godsmottagning

Museets baksida, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90  Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling

Telefon: 08-519 548 78
E-post: registrator@smtm.se

Visselblåsartjänst

Du kan visselblåsa anonymt om missförhållanden på SMTM, dit Sjöhistoriska museet hör. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska missförhållandet vara arbetsrelaterat och det ska finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Rapportering sker genom ett formulär på SMTM:s webbplats. Möjlighet att finns också att rapportera per telefon eller vid ett fysiskt möte.

Övriga kontaktuppgifter

Bibliotek

Öppet: tisdagar och onsdagar kl. 12-16. 

Telefon: 08-519 549 16

E-post: registrator@smtm.se

Arkiv

Öppet efter överenskommelse

Telefon: 08-519 549 86

E-post: registrator@smtm.se

Fotoarkiv

Tillfälligt stängt pga arbete med förbättring av förvaringsmiljö

Telefon 08-519 558 74

E-post: registrator@smtm.se

Modellverkstaden

E-post: modellverkstaden@smtm.se

Telefon: 08-519 549 05 

Föremålsmagasinen

E-post: registrator@smtm.se

Telefon: 08-519 549 06 och 08-519 549 07

Föremålsmagasinen och modellverkstaden kan visas efter överenskommelse.

Insamling och utlån 

Se våra riktlinjer för insamling och utlån på Statens maritima och transporthistoriskas webbplats nedanför:

Bokning av besök, visning, middag & konferens

Telefon: 08-519 549 30 (måndag-fredag 9-11)

E-post:bokningen.sm@smtm.se

Butik & huvudentré

Telefon: 08-519 549 20

Hittegods

Telefon: 08-519 549 20 (tisdag-fredag 10-17)

Kommunikationsenheten

Telefon: 08-519 549 08