Lediga tjänster på Sjöhistoriska museet utannonseras på Statens maritima museers webbplats. Obs! Tyvärr kan vi inte ta emot spontana jobbansökningar och CV. Lediga tjänster söks enligt instruktioner i annonsen.

Statens maritima museer (SMM) är en statlig myndighet som arbetar för det maritima kulturarvet. Myndigheten driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet, men verkar också utanför museerna, till exempel genom marinarkeologi och i olika nätverk.

Arbetsplatsen SMM speglar den maritima sfärens bredd och dynamik. Vi arbetar målstyrt och i samverkan utifrån en gemensam värdegrund. Myndigheten sysselsätter runt 160 personer och flera funktioner är gemensamma.