Sjöhistoriska uppmärksammar att Marinen fyller 500 år! Hos oss får du lära dig mer om det svenska sjöförsvarets historia. En historia som börjar 1522. Vi lyfter intressanta ämnen som knyter an till firandet av Marinen och som når ut till hela Sverige. 

Detta gör vi tillsammans med våra systermuseer inom Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM): Marinmuseum, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks och Järnvägsmuseet. Alla museer inom SMTM kommer att uppmärksamma "Marinen 500 år" på olika sätt i sina verksamheter. 

Under våren gör vi olika djupdyk i svenska marinens händelserika historia. En del föredrag och arrangemang går att ta del av digitalt. I kalendern här på webben hittar du Sjöhistoriskas program och nedan finns länkar till de andra museerna och till Marinen.

Hitta programpunkter

 

Filmer och föredrag på temat Marinen 500 år