Sjöhistoriska uppmärksammar att Marinen fyller 500 år! Hos oss får du lära dig mer om det svenska sjöförsvarets historia. En historia som börjar 1522. Vi lyfter intressanta ämnen som knyter an till firandet av Marinen och som når ut till hela Sverige.

Detta gör vi tillsammans med våra systermuseer inom Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM): Marinmuseum, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks och Järnvägsmuseet. Alla museer inom SMTM kommer att uppmärksamma "Marinen 500 år" på olika sätt i sina verksamheter. 

Hittills under 2022 har det hållits föredrag om bland annat flottans utsmyckade fartyg, skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman och Marinens 500-åriga historia. Sjöhistoriska deltog bland annat i Örlogsdagarna på Galärvarvet med museifartyg och guidade visningar om Galärvarvets historia. På museet har det varit guidade visningar på temat ”Marinen 500 år på 50 minuter - en resa från 1500-talets flotta till 2000-talets marin” och visning av filmen ”Svenskt sjöförsvar under 500 år”.

Hitta programpunkter

 

Filmer och föredrag på temat Marinen 500 år