Skeppskonstruktören och vetenskapsmannen Fredrik Henrik af Chapman föddes den 9 september 1721. Sjöhistoriska museet och Marinmuseum uppmärksammar hans liv och verk med utställningar, föredrag och fördjupningar med start på hans 300-årsdag. Följ med när Herman Lindqvist berättar om af Chapmans karriär.