""

Sjöhistoriska museet är ett av de första museerna i världen som är miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. På museet jobbar vi hela tiden för att bli mer miljövänliga. Varje år sätter vi upp nya miljömål för verksamheten och vårt arbete granskas regelbundet av särskilda miljörevisorer utifrån.

Vi sorterar alla våra sopor

Hos oss sorteras allt skräp så att så mycket som möjligt kan återvinnas. I museets matsäcksrum finns sorteringskärl så att du som besökare kan återvinna dina förpackningar.

Minskad användning av fossila bränslen

Vi arbetar med att minska vår förbrukning av fossila bränslen. Vi väljer helst att åka tåg istället för att flyga när vi åker på tjänsteresor. Transporter till och från museet görs med miljövänliga bilar. Och vi arbetar för att ständigt bli bättre.

Miljövänligare utställningar

I allt vi gör är vår strävan att använda miljövänliga alternativ. Det gäller naturligtvis även då vi bygger nya utställningar. Vi arbetar aktivt för att hitta material som kan uppfylla våra höga krav både på hållbarhet och miljötänk.

Vi har noggrann kontroll över alla kemiska produkter som vi använder i vårt arbete, till exempel målarfärger och medel som vi konserverar museiföremål med. Vi ersätter farliga kemikalier med miljövänligare alternativ.

Miljömedvetenhet

Vår personal har utbildats i miljömedvetenhet. I all verksamhet försöker vi tänka på vad som är det bästa alternativet ur miljösynpunkt – när vi väljer papper till trycksaker, när vi transporterar föremål, reser i tjänsten och vid inköp av varor och tjänster. Och kaffet som vi dricker på kontoret är förstås miljömärkt!