Galärvarvet i fokus på årets Varvsforum

15 mars 2017 13:03

Nätverket Svenska varv vill samla alla som är intresserade av att bevara och bruka varvsnäringens kulturarv. Tillsammans vill nätverket lyfta fram varvshistoria som en del av det industriella kulturarvet.

I år hålls Varvsforum 22-23 april i Stockholm – på Galärvaret och Sjöhistoriska museet.

www.sjohistoriska.se/fartyg-kulturmiljoer/natverket-svenska-varv