Berättelser om flykten från Baltikum över Östersjön i ny utställning på Sjöhistoriska

Flykten från Baltikum 1943–1944  – spåren finns fortfarande kvar längs Sveriges ostkust
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet

2022-09-21

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag. Utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar och andra spår kvar. Och runt om i landet finns saker sparade. De få saker som en gång packades ner inför en flykt som lämnade allt annat kvar.

Föremålen som följde med vid flykten över Östersjön är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser. Den 23 september öppnar utställningen Flykten från Baltikum 1943–1944 på Sjöhistoriska museet med föremålen, och berättelserna som de bär på, i fokus.

– Det känns fantastiskt att få visa resultatet av vår forskning på det här sättet. Det är starka berättelser som belyser en dramatisk händelse i svensk historia som kanske inte är så känd för många. Den visar också hur vardagliga ting kan bära på starka minnen. Utställningen ger dessutom ett historiskt perspektiv på dagens situation med krig i Ukraina och med fler människor än någonsin på flykt, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.  

Utställningen fokuserar på själva flykten över Östersjön från ett vardagsliv under ockupation till en oviss tillvaro i exil. De som idag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål och andra spår av flykten är utgångspunkten för utställningen.

– Ämnet är allvarligt men det är ingen läskig utställning. Med både föremål och berättelser som går att relatera till så blir den en stark och fin upplevelse också för besökare tillsammans med barn, säger Hanne Lindberg projektledare och grafisk formgivare på Sjöhistoriska museet.

Flykten från Baltikum 1943–1944 är helt byggd av återanvänt material från tidigare produktioner. Utställningen öppna den 23 september och visas under hela 2023. Innehållet bygger på Sjöhistoriska museet forskningssamordnare Mirja Arnshavs avhandlingsprojekt De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar vid Centrum för maritima studier (Cemas) samt projektet Flyktens materialitet som finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Utställningen är producerad av Hanne Lindberg, Sjöhistoriska museet i samarbete med Expology och har möjliggjorts genom generöst bidrag av Sjöhistoriska museets vänförening Sjöhistoriskas Vänner.

Fördjupande artiklar finns på Digitalt museum och många föremål och berättelser finns fint inbundna i boken Föremål på flykt av Mirja Arnshav och Sjöstoriska museets fotograf Anneli Karlsson.


Kontakt
Mats Djurberg, museichef Sjöhistoriska museet
08-519 549 75
mats.djurberg@smtm.se

Mirja Arnshav, forskare och forskningssamordnare
08-519 549 11
mirja.arnshav@smtm.se

Anna Arnberg, chef för kulturarvsenheten
08-519 549 47
anna.arnberg@smtm.se

Hanne Lindberg, projektledare och formgivare
08-519 549 71
hanne.lindberg@smtm.se

 

Till toppen