Fokus på föremål i Sjöhistoriskas bok om flykten från Baltikum

Fokus på föremål i Sjöhistoriskas bok om flykten från Baltikum
Nordic Academic Press

2022-06-01

Föremål på flykt handlar om flykten från Baltikum under andra världskriget och bygger på Sjöhistoriska museets dokumentation och forskning. I boken får ting, sparade i byrålådor och på vindar runt om i landet, bli vägvisare till det som i estnisk och lettisk historieskrivning har kallats den stora flykten. Den 16 juni är det boksläpp med panelsamtal på museet.

I slutet av andra världskriget satte tusentals baltiska flyktbåtar kurs mot Sverige. Ombord på dessa små båtar fanns inte bara människor, utan också väskor och bylten som packats med allehanda saker. Fotoalbum, silverbestick, dopklänningar, böcker och nallebjörnar fick för första gången gunga på Östersjöns vågor, tillsammans med fiskegarn, kompasser och ibland även skjutvapen.

– Föremålen speglar enskilda människors öden i det ockuperade Baltikum, men också delade minnen och erfarenheter av flykt. De bär på berättelser om hopp och förtvivlan, om vardag och strapatser och om saknad och överlevnad i tider av ofred och uppbrott. Som små men färgstarka pusselbitar utgör föremålen ett viktigt bidrag till förståelsen av migration och bildar ett unikt kapitel i Östersjöns historia, säger Mirja Arnshav författare och forskningssamordnare på Sjöhistoriska museet.

Tankarna som ligger till grund för såväl forskningsprojekt och avhandling som boken och kommande utställning fick Mirja Arnshav från de flyktbåtar och rester av flyktbåtar som fortfarande finns kvar längs Sveriges östkust. En del båtar konfiskerades av staten och återlämnades till Sovjet direkt efter kriget, men några blev kvar och även om de glömts bort i det stora sammanhanget så har de varit viktiga minnesobjekt för lokalbefolkningen och fortsatt att bära berättelserna vidare.

– De här båtarna var ett outforskat maritimt kulturarv som inte fanns registrerat i arkiven. Det är små båtar som bär spår av flykten och hur de brukats. Att ge sig av i de här båtarna visar på desperationen och alla har de sin egen berättelse, likaså de saker som folk valde att ta med sig när allt annat lämnades kvar. Även små materiella ting har en förmåga att berätta en större historia och det tycker jag den här boken visar, säger Mirja Arnshav.

Föremål på flykt är framtagen av Sjöhistoriska museet, inom projektet Flyktens materialitet som började under 2019. Projektet har finansierats med medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag och av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). Boken ges ut av Nordic Academic Press och har formgetts av Lönegård & Co. Föremål på flykt har tryckts med stöd från Sjöhistoriska museets vänförening, Sjöhistoriskas Vänner.

– Migration och flykt är frågor som Sjöhistoriska har berört tidigare, senast med fokus på Medelhavet. Med kriget i Ukraina och det faktum att det finns miljontals människor på flykt världen över, så finns det mycket i den här boken som berör och blir väldigt nära, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

I september 2022 öppnar Sjöhistoriska dessutom en utställning baserad på forskningsprojektet och museets dokumentation.


Kontakt
Anna Arnberg, projektledare Flyktens materialitet, Sjöhistoriska museet
anna.arnberg@smtm.se
08-519 549 47

Mirja Arnshav, författare och forskare, Sjöhistoriska museet
mirja.arnshav@smtm.se
070-660 43 60

Föremål på flykt
Författare: Mirja Arnshav & Anneli Karlsson
Band: Halvklot, 160 sidor, rikt illustrerad i färg.
Förlag: Nordic Academic Press, Lund
Grafisk form: Lönegård & Co
ISBN: 978-91-89361-15-7

Mirja Arnshav (f. 1977) är arkeolog och verksam som forsknings­samordnare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Hon är knuten till Centrum för maritima studier och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör maritima materialiteter.

Anneli Karlsson (f. 1965) är fotograf, utbildad vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och verksam vid Sjöhistoriska museet i Stockholm där hon dokumenterar myndighetens verksamhet, digitaliserar museets samlingar, deltar i samtidsdokumentationer, levererar bilder för utställning, webb, arkiv och publikationer.