Fredrik Henrik af Chapman 300 år - Sjöhistoriska visar skeppskonstruktörens liv och verk

Fredrik Henrik af Chapman 300 år - utställning på Sjöhistoriska
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet/SMTM.

2021-09-07

Fredrik Henrik af Chapman var en av sin tids främsta skeppskonstruktörer i Europa. I Sverige var han dessutom pionjär inom moderna ingenjörsmetoder. I höst uppmärksammar Sjöhistoriska museet Chapman med utställningar, föredrag och fördjupningar i samlingarna.

Skeppskonstruktören och vetenskapsmannen Fredrik Henrik af Chapmans föddes den 9 september 1721. På hans 300-årsdag inleds höstens tema på Sjöhistoriska med invigning av en ny utställning.

Fredrik Henrik af Chapman tillhörde en ny generation europeiska skeppsbyggare som började använda vetenskapliga rön där praktisk kunskap och erfarenhet tidigare varit rådande. Nu skulle systematiska metoder och avancerade matematiska beräkningar förhindra och förebygga dyrbara felkonstruktioner. Detta arbete låg till grund för hans uppdrag i upprustningen av den svenska flottan.

Till skillnad från många av sina föregångare, som gärna höll hårt i sina yrkeshemligheter, lät af Chapman publicera sina ritningar och iakttagelser, i verk som Architectura Navalis Mercatoria och Tractat om Skepps-Byggeriet. Hans sätt att arbeta fick därför stort inflytande på skeppsbyggeriet både i Sverige och utomlands. Sjöhistoriska museet har en unik samling av Chapmans modeller, ritningar och arkivhandlingar i original.

– Det känns väldigt fint att få lyfta fram dessa föremål ur samlingarna och att dessutom kunna erbjuda en serie föredrag och fördjupningar som belyser dem, olika aspekter av Chapman, hans arbete och modernare skeppsbyggeri, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

Den 9 september kl. 15 öppnar utställningen om Chapmans liv och verk. Det blir dessutom premiärvisning av en film med Herman Lindqvist som presentatör.
Under hela hösten bjuder Sjöhistoriska på föredrag och fördjupningar i samlingarna. Det gör även systermuseet, Marinmuseum i Karlskrona.   

Mer information
Höstens program på Sjöhistoriska museet: https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender
Chapman i museets samlingar: https://digitaltmuseum.se/021189714349/fredrik-henrik-af-chapman-1721-1808

Kontakt
Mats Djurberg, Museichef Sjöhistoriska museet
Tel: 08-519 549 75
E-post: mats.djurberg@smtm.se

Linnéa de Laval, museipedagog Sjöhistoriska museet
Tel: 08-519 549 75
E-post: linnea.deLaval@smtm.se 

Tema Chapman på Sjöhistoriska i höst 

 

Kristoffer Henrysson
Kommunikatör, Sjöhistoriska museet
08-519 549 32
kristoffer.henrysson@smtm.se

 

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet.
Museet är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling.

Till toppen