Östersjödagen uppmärksammas med konsert på Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museet
Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet/SMTM.

2021-08-24

Sjöhistoriska museet och Sveriges Radios Symfoniorkester firar Östersjödagen den 26 augusti med en live-sänd konsert.

Östersjödagen lyfter årligen konkreta handlingar för att förbättra förutsättningarna för Östersjöns miljö, turism och utveckling. Genom att uppmärksamma dagen vill Sjöhistoriska bidra till att öka kunskapen om havets betydelse, om hoten mot ett levande hav, men också lyfta fram lösningar. Museet blev tidigare i år Sveriges första nationella partnerinstitution till FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021-2030.

– Musik är ett kraftfullt verktyg för att både förmedla kunskap, känslor och skapa handling och vi är mycket glada för samarbetet med Radiosymfonikerna och att vi tillsammans kan lyfta denna dag, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet.

Konserten på Sjöhistoriska museet som framförs av Sveriges Radios Symfoniorkester är på temat Östersjön som resväg och startar klockan 19.03 den 26 augusti, sänds live i P2 med Sara Norling och Johan Korssell som ciceroner.

Sjöhistoriska museets arbete för ett hållbart hav
Under våren har museet sänt en rad föredrag och samtal på hållbarhetstemat kopplade till det maritima ämnet, bland annat genom den nya satsningen Studio Sjöhistoriska – en serie samtal mellan olika aktörer med koppling till hav och hållbarhet. Syftet är att museet som mötesplats för bransch, relevanta myndigheter, civilsamhällesorganisationer och intresserad allmänhet ska bidra till att öka kunskapen om och ge olika perspektiv på hållbarhet utifrån marin miljö och sjöfartshistoria. Det är också en plattform för arbetet inom FN:s satsning och för museets bidrag till det globala hållbarhetsmålet nr 14, inom ramen för Agenda 2030 – att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

 

Kristoffer Henrysson
Kommunikatör, Sjöhistoriska museet
08-519 549 32
kristoffer.henrysson@smtm.se

 

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet.
Museet är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling.

Till toppen