Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 på jubileumsresa runt Sveriges kust

Minsveparen M 20
Föreningen M20.

2021-06-29

Den 29 juni kl. 10:00 kastar Sjöhistoriskas museifartyg minsveparen M 20 loss från Galärvarvet på Djurgården i Stockholm. Fartyget som i år fyller 80 år ger sig ut på en lång jubileumsresa runt Sveriges kuster. M 20 kommer att angöra 25 olika hamnar och välkomnar besökare ombord.

Minsveparen M 20 byggdes under brinnande världskrig och sjösattes den 1 december 1941 på Neglinge varv i Stockholm. Fartyget är i byggt i trä med skrov i Hondurasmahogny och däck i Oregonpine. 80 år i Sveriges tjänst har satt sina spår och under den gångna vintern har fartyget genomgått en omfattande renovering på Beckholmen i Stockholm. Fartygets stäv och förskepp har bytts ut och fartyget är nu åter i gott sjövärdigt skick.

Fartyget seglar nu ut på en jubileumsresa runt Sveriges kust från Stockholm till Göteborg upp till Strömstad och tillbaka genom Göta kanal. Under resan besökes 25 hamnar - bl.a. Västervik, Borgholm, Karlskrona, Simrishamn, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Skredsvik, Käringön, Väderöarna, Strömstad, Vänersborg och Vadstena. Även Köge i Danmark kommer att besökas. M 20 är tillbaka i Stockholm igen den 1 augusti. Syftet med resan är att ge medlemmar och allmänheten möjlighet att besöka fartyget och även åka med fartyget en sträcka. Fartyget kan ta 20 personer ombord varav 12 passagerare. Intresset har varit väldigt stort för att få uppleva fartyget till sjöss. Det går också att se och göra corona-säkra besök ombord i hamn.

Dessutom finns möjlighet att följa M 20 på hennes resa digitalt via AIS-system. Fartygets position uppdateras kontinuerligt och kan följas på t ex MarineTraffic. Även på Föreningens hemsida www.minsveparen.se finns M 20:s position att följa i realtid.

– Detta är en stor dag för M 20, hon seglar ut för att fira sitt 80-års jubileum år 2021 i nyrenoverat gott sjövärdigt skick. Under vår jubileumsturné vill vi visa upp vårt vackra fartyg för alla som är marinhistorisk intresserade, säger Anders Torelm, ordförande i Föreningen M 20.

Det k-märkta fartyget är ett av Sjöhistoriska museets museifartyg. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis.
– Sjöhistoriska museet har ett uppdrag att värna det maritima kulturarvet och det gör vi bland annat genom våra museifartyg, vår k-märkning och vårt fartygsstöd till kulturhistoriska värdefulla fartyg i hela landet. M20:s jubileumsresa är ett sätt att tillgängliggöra detta rika kulturarv, säger Mats Djurberg museichef på Sjöhistoriska museet.

– Sjöhistoriska museet har ett mycket gott samarbete med Föreningen M 20 sedan starten år 2005. Vi är oerhört glada över att museifartyget M 20 nu åter är i gott sjögående skick och kan visas upp. Under jubileumsresan runt Sveriges kust i sommar kan allmänheten ta del av vårt gemensamma marina kulturarv, säger Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig på Sjöhistoriska museet.

Kontaktpersoner
Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20
E-post: anders@sjohaga.se
Tel: 0735-23 29 16

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20
E-post: annesofie@ordiarbete.se
Tel: 070-467 36 85

Hans-Lennart Ohlsson, sakkunnig, Sjöhistoriska museet
E-post: hans-lennart.ohlsson@smtm.se
Tel: 08-519 549 45

Om Minsveparen M 20 och Föreningen M 20
Minsveparen M 20 byggdes 1941 på Neglinge varv i Saltsjöbaden under brinnande krig. Efter lång och trogen tjänst hos svenska flottan hotades M 20 av utrangering eller skrotning. Fartyget räddades till eftervärlden i april 2005 av den nybildade Föreningen M 20. Fartyget ägs idag Sjöhistoriska museet. Föreningen M 20 sköter allt underhåll, bemannar och driver fartyget helt på ideell basis. Minsveparen M 20 är k-märkt av Sjöhistoriska museet och klassat som traditionsfartyg av Transportstyrelsen. Fartygets hemmahamn är Galärvarvet vid Vasamuseet på Djurgården i Stockholm. Föreningen M 20 har ca 250 medlemmar och välkomnar alla som vill stödja arbetet med att bevara museifartyget M 20.
Hemsida: www.minsveparen.se
e-post: kontakt@minsveparen.se

 

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet.
Museet är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling.

Till toppen