Foto: Gunnel Ilonen

Var med och stöd Sjöhistoriska museet och bidra till att bevara svensk sjöfartshistoria. Som medlem i vänföreningen får du ta del av exklusiva medlemsaktiviteter och förmåner. Välkommen att bli vår vän!

Medlemsförmåner

 • Fri entré till Sjöhistoriska museet
 • Program exklusivt för medlemmar
 • Inbjudningar till vernissager och event
 • Erbjudanden om att följa med på medlemsresor
 • Sjöhistoriskas årsbok som utkommer vartannat å
 • 20% rabatt på lokalbokningar
 • 20% rabatt på betalprogram i museets regi
 • 10% rabatt i museets butik
 • 10% rabatt på Sjöhistoriska Café & bar (gäller ej alkohol)
 • 10% rabatt på Seglarskolan (gäller familjemedlemskap)
 • Fri entré till Skaparverkstan (gäller familjemedlemskap)

Medlemsavgift 2024

Årlig medlem: 300 kr (kalenderår 2024, och resten av innevarande år på köpet).
Familjemedlemskap: 500 kr (Gäller två vuxna samt deras barn t o m 18 år) (kalenderår 2024, och resten av innevarande år på köpet).
Ständig medlem: 3 000 kr

Så blir du medlem

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften för önskad typ av medlemskap till Bankgirokonto: 106-4567.

Vill du betala med swish? Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till foreningen.sjohistoriska@smtm.se så får du swishnumret. 

Viktigt: Var noga med att ange namn, adress samt e-postadress vid betalning.

Medlemskap i gåva

En present som räcker länge – ge bort ett medlemskap i Sjöhistoriskas Vänner till någon du tycker om!

Märk din betalning med ”Gåva medlemskap” och ange namn, adress och e-postadress till den nya medlemmen. Meddela oss på foreningen.sjohistoriska@smtm.se till vilken adress du vill att vi skickar välkomstbrev och medlemskort.

Hantering av personuppgifter

Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Box 27131, 102 52 Stockholm.

Rättelser görs till medlemskontakt.

Medlemskontakt

Maria Sandström
Telefon: 08-519 558 85
E-post foreningen.sjohistoriska@smtm.se