Välkommen till Studio Sjöhistoriska – en serie samtal med inbjudna gäster som ger perspektiv på och fördjupning inom museets ämnen. 


Klimatförändringarna utgör en av mänsklighetens största utmaningar och det hotar i synnerhet havsmiljöer. Hur vi de närmsta tio åren agerar på detta hot kommer oavsett utfall betraktas som historiska beslut i en historisk tid.

I serien Studio Sjöhistoriska möts experter och personer med stor trovärdighet inom sina respektive områden att få berätta om sitt arbete och dela med sig av sin kunskap. Programmet riktar sig mot intresserade i hela landet och är också ett bidrag till arbetet inom FNs årtionde för havsforskning, som inleddes 1 januari 2021 samt till arbetet med det globala hållbarhetsmålet nr 14 inom Agenda 2030.

Programmet genomförs huvudsakligen genom filmade möten, debatter och samtal – med eller utan publik. Samtalen leds av museichef Mats Djurberg.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 1 2023

Miljöfarliga vrak. I detta avsnitt går vi på djupet i ämnet miljöfarliga vrak. Tusentals fartygsvrak ligger på botten utefter våra kuster och i många gamla skrov finns miljöfarlig last som måste saneras innan plåten rostat sönder och oljan hamnar i havet och på våra kuster.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 1 2022

Efter #metoo - har vi fått en mer jämställd sjöfart?
Den 23/3 2022 publicerades årets första avsnitt av Studio Sjöhistoriska. Programmet fokuserar på vad som hänt sedan 2017, då den svenska sjöfartens kvinnor vittnade om allvarliga problem inom den mansdominerade branschen och initiativet Vågrätt lanserades. På plats i studion finns arbetsmiljöforskaren Cecilia Österman och fotografen Nina Varumo, som skildrat just kvinnor till sjöss. Samtalet leds som alltid av museichef Mats Djurberg.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 5 2021

Råvaror som tång, alger, strandkrabbor och tångräkor kallas för “framtidens mat”, och det är det nästa avsnitt av vår programserie Studio Sjöhistoriska ska handla om. Möt Fredrik Gröndahl från organisationen Blå Mat, Maria Bodin från projektet ”Marina Kolonilotter” samt Phoung Pihlträd, livsmedelsingenjör och produktutvecklare från Sjömatsindustrin för att diskutera och kanske smaka på udda sjömat Programmet leds av Sjöhistoriskas chef Mats Djurberg.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 4 2021

2019 arrangerade Sjöhistoriska världens första elbåtsmässa som fick stor uppmärksamhet. Men sedan kom pandemin och inga fler mässor har kunnat arrangeras. Det har snart gått två år nu sen mässan och vad har hänt med elbåtarna under den tiden? Är dom på gång? Och finns det verkligen en framtid för fritidsbåtar med elmotor? Gäster är Mikael Mahlberg, PR och Kommunikationsansvarig Candela och Arne Lindström, Grundare & VD Orust e-boats. Programmet är 30 minuter och inspelat på museifartyget St Eriks vackra nyfernissade trädäck. Programmet leds av Sjöhistoriskas chef Mats Djurberg.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 3 2021

Tredje delen i museets samtalsserie "Studio Sjöhistoriska". Programmet som tar upp angelägna och aktuella ämnen inom hav och sjöfart. Ämnet denna gång är Östersjöns situation och hur dess fauna påverkas av att havet är sjukt. Gäster är Tom Arnbom, marinbiolog WWF samt Siri Maassen, hållbarhetskommunikatör Race For The Baltic. Programmet leds av Sjöhistoriskas chef Mats Djurberg.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 2 2021

Studio Sjöhistoriska har bjudit in Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse samt Erik Froste, rederichef vid Färjerederiet (Trafikverket) för att prata om vad som driver framtidens kommersiella sjöfart. Museichef Mats Djurberg leder samtalet.

 

Studio Sjöhistoriska – Avsnitt 1 2021

Premiäravsnittet av Studio Sjöhistoriska. Ett samtal om klimat, miljö och havens framtid. Gäster är Oskar Kihlborg, äventyrare, föreläsare och fotograf, och Petra Wallberg som är forskningssekreterare på FORMAS. Museichef Mats Djurberg leder samtalet.