""

Sjöhistoriskas vänförening Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bildades 1913 och stödjer idag aktivt Sjöhistoriskas verksamhet.

Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett egentligt sjöhistoriskt museum fanns. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns på Sjöhistoriska museet.

Föreningen är fortfarande aktiv i stödjandet av Sjöhistoriska museets verksamhet. Genom ekonomiska bidrag och gåvor från föreningen kan museet samla in föremål, bygga modeller och utställningar utöver vad de ordinarie anslagen tillåter.

Kontakta vänföreningen

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm
Box 27 131
102 52 Stockholm

Telefon: 08-519 558 85
E-post: foreningen.sjohistoriska@smtm.se

Reseberättelse FSSS resa till Portsmouth 2019

Göran Holmström har skrivit om vår resa till Portsmouth i september.
Läs och se bilder från resan: