Sjöhistoriskas vänförening Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bildades 1913 och stödjer idag aktivt Sjöhistoriskas verksamhet.

Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett egentligt sjöhistoriskt museum fanns. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns på Sjöhistoriska museet.

Föreningen är fortfarande aktiv i stödjandet av Sjöhistoriska museets verksamhet. Genom ekonomiska bidrag och gåvor från föreningen kan museet samla in föremål, bygga modeller och utställningar utöver vad de ordinarie anslagen tillåter.


Museitåg till Gävle

Söndag 6 oktober, kl 09.08 - ca 18

Tillsammans med vänföreningen på Vasamuseet åker vi i 1-klass till Gävle med ett museitåg från Järnvägsmuseet. Elloket Ra 846 från 1955 drar vår restaurangvagn, samt bar och cafévagn. Det blir en varm och god frukost på vägen dit. I Gävle byter vi till ånglok och åker till Tåghallen där vi under sakkunnig ledning ser fordonssamlingen etc. Vi besöker lokstallet och museiområdet och får en kopp kaffe innan vi åker hem igen. På vägen hem blir det fika och smörgåsbuffé. Pris 948 kr/medlem. Anmälan till foreningen.sjohistoriska@smtm.se.