Logotype för Sjöhistoriskas vänförening. En cirkelformad logga med en illustration i svart och vitt av slottet Tre Kronor och ett skepp framför. Runt om står Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm.

Sjöhistoriskas vänförening Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bildades 1913 och stödjer idag aktivt Sjöhistoriskas verksamhet.

Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett egentligt sjöhistoriskt museum fanns. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns på Sjöhistoriska museet.

Föreningen är fortfarande aktiv i stödjandet av Sjöhistoriska museets verksamhet. Genom ekonomiska bidrag och gåvor från föreningen kan museet samla in föremål, bygga modeller och utställningar utöver vad de ordinarie anslagen tillåter.

Årsmöte 2018
Kallelse till årsmötet, den 17 maj kl 18, har gått ut till alla medlemmar.
Anmälan görs senast den 12 maj till e-post: foreningen.sjohistoriska@maritima.se eller telefon: 08-519 558 85. 

 MEDLEMSRESA TILL HAMBURG 2018
För årets medlemsresa 21-23 september sätter vi kurs mot Hamburg. Programmet är fyllt av spännande upplevelser och besök i den både historiska och hypermoderna hamnstaden. Detaljerad information om program, priser och anmälan finns här: FSSS Medlemsresa 2018 (pdf).