Logotype för Sjöhistoriskas vänförening. En cirkelformad logga med en illustration i svart och vitt av slottet Tre Kronor och ett skepp framför. Runt om står Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm.

Sjöhistoriskas vänförening Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bildades 1913 och stödjer idag aktivt Sjöhistoriskas verksamhet.

Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett egentligt sjöhistoriskt museum fanns. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns på Sjöhistoriska museet.

Föreningen är fortfarande aktiv i stödjandet av Sjöhistoriska museets verksamhet. Genom ekonomiska bidrag och gåvor från föreningen kan museet samla in föremål, bygga modeller och utställningar utöver vad de ordinarie anslagen tillåter.

Årsmöte 2017 den 30 maj

Välkommen till årsmöte den 30 maj kl 18 på Sjöhistoriska museet!
Kallelse med dagordning och program här: FSSS-årsmöte 2017 (pdf).

Föreningsresa till Tallinn 2-5 oktober 2017

Missa inte årets stora föreningsresa! Program här: FSSS Tallinn-resa 2017 (pdf).