Årsboken kommer ut vartannat år och delas ut till medlemmar som är registrerade vid tidpunkten för årsbokens publicering.

Årsboken skickas hem till medlemmar som bor utanför Stockholm. Medlemmar som bor i Stockholmsområdet hämtar boken i Sjöhistoriska museets butik. 2020 års bok lanseras i mitten av november. Med tanke på pandemin har vi valt att inte göra en stor boklansering på museet, för att undvika smittspridning. Men boken kommer prel finnas tillgänglig i butiken från den 18 november för uthämtning av alla som bor i riktnummerområde som startar med 1. Föreningen har även beslutat att årsböckerna kommer finnas tillgängliga under ett år från lanseringen. Hämtar man inte ut boken inom ett år så finns den att köpa i museibutiken. Så saknar ni någon bok från tidigare år bör ni skynda er och kontakta museiboken för uthämtning eller utskick med posten (mot portokostnad). 

Köp tidigare årsböcker

Äldre årsböcker och annan nautisk litteratur kan köpas i Sjöhistoriska museets butik.