Årsboken kommer ut vartannat år och delas ut till medlemmar som är registrerade vid tidpunkten för årsbokens publicering.

Årsboken skickas hem till medlemmar som bor utanför Stockholm. Medlemmar som bor i Stockholmsområdet hämtar boken i Sjöhistoriska museets butik.

Sjöhistorisk årsbok 2014 – 2015 har titeln Lust & Nöje. Årsboken finns att köpa i museibutiken och kostar 250 kronor.