Genom ett medlemskap i Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bidrar du till Sjöhistoriska museets verksamhet och deltar i bevarandet av svensk sjöfartshistoria.

Medlemsförmåner

  • Fri entré till Sjöhistoriska, Vasamuseet, museifartygen och Marinmuseum i Karlskrona under allmän öppettid.
  • Sjöhistorisk Årsbok. Utkommer vartannat år och behandlar sjöfarts- och sjökrigshistoria samt Sjöhistoriska museets verksamhet.
  • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang på Sjöhistoriska museet.
  • Digitalt månadsbrev för de som lämnar e-post adress.
  • 10% rabatt i museets butik.
  • Ett barn/barnbarn går in fritt i Skaparverkstan per medlem. 
  • 20 % rabatt på bokningar av Drottning Victorias salong. 

Medlemsavgift

Årlig medlem 200 kr (gäller kalenderår)
Ständig medlem 2000 kr
Bankgirokonto: 106-4567

Medlemskontakt

Maria Sandström, telefon 08-519 558 85.