Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur www.sjohistoriska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sjohistoriska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.Du kan kontakta oss på följande sätt på e-post eller telefon. 

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 08-519 549 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret. Det går också bra att kontakta oss på telefon eller e-post. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur SMTM hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.


Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Pdf-dokument

På webbplatsen finns pdf-dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla tillgänglighetskraven. Arbetet kommer genomföras under våren 2021.

Videoinspelningar

Alternativ representation till videoinspelningar saknas
Videoinspelningar på webbplatsen publicerade före 23 september saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publicerats före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på webbplatsen efter 23 september kommer förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering.

Syntolkning saknas
De videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i Sjöhistoriskas sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Textning av direktsändningar 
Videoinspelningar som direktsänts i Sjöhistoriskas sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Tabell över fördelning av fartygsstöd

På webbplatsen finns en tabell som presenterar fördelning av fartygsstöd 1991-2019. Denna tabell uppfyller inte tillgänglighetskraven och är därmed inte tillgänglig för användare som använder skärmläsare.

Åtgärd: Det data som presenteras i tabellen kommer flyttas över till en tabell som uppfyller tillgänglighetskraven. Åtgärden ska vara genomförd senast 31 december 2021.

Bilder i bloggen Samlarna

Bilder i bloggen Samlarna som publicerades på webbplatsen före 23 september 2020 saknar beskrivande alt-texter trots att bilderna är av stor betydelse för bloggens innehåll som därmed blir otillgängligt för icke seende användare.

Åtgärd: Bilder som publicerats i bloggen före 23 september kommer på grund av resursbrist inte förses med beskrivande alt-texter. Bilder i bloggen som publiceras efter 23 september 2020 kommer förses med beskrivande alt-texter.

Prestanda

Webbplatsen har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Bland annat ska interaktioner från sociala kanaler, bildoptimering, laddning av javascript samt nätverks- och servermiljö ses över. Ambitionen är att under 2021 förbättra prestandan till helt godkänd nivå.

Iframes

På webbplatsen används iframes för att visa innehåll från externa webbplatser (Cision nyhetsrum, DigitaltMuseum, Soundcloud och Youtube) trots att iframes förämrar tillgängligheten. 

Åtgärd: I anslutning till sidorna som använder Iframes finns information om att iframes används samt länk till tjänsten så att användaren har möjlighet att använda tjänsten i hela fönstret. 

Autocomplete

Sökfunktionen på webbplatsen saknar autocomplete, det vill säga funktion för att vid sökning på webbplatsen föreslå sökordsförslag till användaren.

Åtgärd: Sökverktyget på webbplatsen stödjer inte autocomplete. För att åtgärda bristen krävs byte till annat sökverktyg. I dagsläget finns inte ekonomiska resurser till detta, men SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Biljettköp till Sjöhistoriska museets programverksamhet

Till Sjöhistoriska museets programverksamhet säljs biljetter via den externa tjänsten Nortic. Köp av biljetter via Nortics biljettjänst går inte att manövrera enbart med tangentbordet. Möjlighet finns därför för de användare som inte kan använda biljettjänsten att ringa eller mejla för att boka/köpa biljetter till evenemang.

Kontakt till bokningen:

Telefon: 08-519 548 70, telefontid kl 9-12 måndag-fredag
E-post: bokningen.sjohistoriska@smtm.se

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

  • Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så har vi testat webbplatsen

SMTM har tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av sjohistoriska.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG på webbplatsen.

SMTM gick tillsammans med Knowit Experience Linköping i oktober 2019 igenom sjohistoriska.se utifrån DIGGs checklistor. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att sjohistoriska.se ska uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utvecklingen har skett löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. På grund av nedskärningar i budget under våren 2020 har SMTM haft möjlighet att genomföra alla de åtgärder som var planerade. Vissa delar kommer därför tyvärr inte bli tillgängliga först under 2021.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har Statens maritima och transporthistoriska museer arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och upprätta åtgärdsplan för de redaktionella delarna och därefter löpande arbetat med att genomföra åtgärderna.

Webbplatsen publicerades hösten 2016

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2021.