Morsko istorisko muzej

O pomorski istorisko muzej mothoj taro švedsko kulurno istorija taro jezero hem obale kroz izložbe, aktivnosti, istraživanja, nastava hem ćediba objekata sa pomorskim veza. O muzej nalazinipe ko Ladugårdsgärdet ko Stockholm hem phradžape 1938. Ked nakhle 40 berša taro diskusije taro jek pomorsdki istoriski muzej ko Stockholm ko kraj o Švedska Udruženje Marine kolekcije konaćno dobindža jek stalno adresa. E kolekcija bićaldžape svuda beršenčar hem mothodjape isto ko adava akana phandlo Morsko muzej ko Skeppsbron. Hem e državako Morsko ratno muzejeso kolekcija dobindža jek ćher. E kolekcija hine la oruže hem modeli brodija zadjno puti mothodja pe ko svetsko izložba anglo nevo muzeji.

Zgrada muzeja tani crtime taro Ragnar Östberg. Ov dobindja e konkurencija kote trin birime arhitektija utakmićindžepe za zadatko. O muzej tano crime ko klasićno stil sa Gustavian uzori. Isi isto tragija taro funkcionalizma sa jednostalno svetla ćista površine. Sa pomorski istoriski muzej ćića o Ragnar Östberg sidro ko urbanom pejzažu. Dik ko jek karta taro Stockholm hem tu ka odkrijine so o morska istoriska slike formirini sidro sa gradskoj vijećnici, kote isto crime taro Ragnar Östberg. Morsko istorisko bange krila formerinena sidro vasta hem grad citi.