Ko pomorski istoriski amen ćeda znanje taro klturna sredinama ko pani, na primer luke brodogradilišta hem svetionika. E buti ćerelape zajedno sa odruženje, ustanove, muzejima, universiteta hem fakultetija. Amen kanina za intresime manušen ko razna sastankija hem foruma kova funkčujini sar pomoć taro strušnjaći, pisina lilja hem ćera pročene pomorskog okruženja.

O muzej isto ćerela buti ko razna naćinja te podržinen o arakhiba taro intresatna kulturna istoriska brodija. Adava ćerelape preko k-obeležavanja ko brodija. Zahtev za k- obeležavanja ćerelape taro vlastniko. O muzej isto dela finanćisko doprinos za istorićka vredna brodija, brod podršku. E finanćisko podrška rodelape taro vlastniko e brodoso kola ule k- obeležime taro pomorski istoriski jeli taro brodija kola isi len prilika te k-obeležinenpe.