Galärvarvet från vattnet. Vasamuseet med museifartygspiren framför. Vid piren ligger Isbrytaren Sankt Erik, fyrskeppet Finngrundet och M20. Till höger vid kajen ett antal andra segelskutor.

O pomorsko istorisko muzej nane samo ko zgrada muzej ko Ladugårdsgärdet. Ko nilajeso vreme isi amen isto aktivitetija ko Galär than ko Djurgården palo Vasa muzej.

Båthall 2

Akate isi Båthall 2 kote o muzej mothoj hem garavena nesave taro pe brodija. O brodija tane taro 1700 berš do 1900 berš. Ukupno isi 50 brodija hem motorja hem e kraljse brodija Vasaorden, Galten hem Delfinen.

Muzej brodova

Avri ko pristaništu tano o pomorski istoriski muzej brod- Sankt Erik hem Finngrundet.

Sankt Erik

Sant Erik tano prvo švedsko brodo kova phagela o ledo hem ćerdjape ko Finnboda Varf 1915. E diz Stockholm valandja lendje jek brodo so phagela o ledo te šaj te e arhipelaga te ićeripe phravdi za diz. Ko oštra jevenda uzajmindjape o Sankt Erik za državu. Oj tegani pomožindja ko Bothnia o pani hem oko obale Skåne. 1977 o Sankt Erik ikaldjape tari služba hem oj akana brodo ko muzej.

Finngrundet

O Finngrundet tano jek brodo kova ćerdo ko Gävle 1903. Angleder o brodo funkčujindja sar svetionici. Preko internaćionalna zakonja hine o svetionici brodija uvek loli boja hem hine olengoro anav sa bare parne slovija ko strane e brodoso. O Finngrundet hine ko juzno Bothia more ko bez ledeno deo e beršeso. O brodo ikaldo tari služba 1969 hem tano brodo muzej taro 1970.

Ko nilaj osolduj muzeja phravde za posjetitelja. Razmislin so oganićime dostupnost za ćhavorikane koliće hem ivalidska koliće ko brodija.