Morsko istoriski zbirke isi le isprilike 50 000 predmeta. Maškar o predmetija isi sa taro nameštaj do orginalna brodija hem isprilike 1500 modelija brodova. Naj purano modeli tano zavjetni, baro brodo, taro 1600 berš. O modeli angleder hine ko katedrali ko Stockholm hem tano jek taro naj purane brodija ko čelo sveto. Modelija brodova koristindjape ki nastava oficira mornarice hem taro tehnićka personalija, saro model za brodograditelji, sar model za brodogradlište hem on tane but važna ki izložba sar dokumentaciju stavke. O modelija ale ko muzej sar poklonja, kupovine, depoziti hem preko lićno prizvodnje.

Foto arhiva

O muzej isile isto bari zbirku fotografije, kote isi isprilike 900 000 fotografije. Foto kolekcije prikazujinena o ekipe ko bare okenaska brodija hem familarno životi ko tikore brodija. Isi isto but portrete bordova. O fotografije tane jek deo taro muzejeso lićna dokumentacije, ali velećina avela taro udruženja hem privatna kolekcije hem arhive.

Arhiva & Crteži

Pomorski istoriski arhiva isi la 45 000 crteža hem arhivske gradje. Akate isi knjige, putopisa hem intervjua osim bare čamčija hem brodo planove. Akate mora te pominipe o original crteže taro 1700 poznato dizanjera brod Fredrik Henrik af Chapman.

Biblioteke

E muzejeso nautićki biblioteka resela isprilike 60 000 knjige ko pomorskom polju. Literature kola radinenape taro mornarci, mornasko rat istorije, marine arheologije hem brodo hem brodogradnje.

Rode ko kolekcije

Akate ki web stranića šaj tu korkori te rode ko amare kolekcije hem e bibliotekako literature. Šaj isto te posetine e arhiva hem e biblioteka. Foto arhiva tani phravdi po dogovoru. Arhiva hem e biblioteka obićno phravde posle podne u utorkom hem sredom, šaj te oven promene.