Ko morsko istorski prekazujinipe i stalne izložbe hem povremene izložbe soj spojime sa pomorske bašine. Preko berša prekazujindžepe privremena izložbe taro morske slikarstva do marine arheologije.

Amphion

Jek deo taro brodo Amphion pripadujini ko redovna izložbe ko muzej hem o muzej tano specialno ćerdo za Amphions transom i salon dekor. Amphion tano Gustav III luksuzno jahta hem inspirime taro frančusko dvor ko Versailles lukzuk. Oj mekli ko pani 1778 hem olaki 100 beršengi kariera hine dramatićno. Već ko prvo putovanje valandja te perel.

O Amphion na hine samo luksuzno jahta nego koristindjape isto ko ratište. Oj služindja sar jek naredbu plovila ko morno borba protiv Rusije 1778 do 1790 hem našla aso hari te ovel rusko trofej. Palo o Gustav III so ulo mudardo 1792 plaserindjape o brodo ki jek šupa. Ate beštindja do 1829 pa posle namestindžape la.

Ali e sreća hine kratko. Ko 1850 postaindja o Amphion karantin brodo za kolere bolesnići. 1875 pretvorindjape la za jek kasarno brodo. Deš berš kasnjie 1885 demonterindjape o brodo ali o krmi garadjape hem akana tano ko pomorski istoriski muzej.

Akhariba & Shoping

E stalna postavka Akhariba & Shoping mothoj taro švedsko dugo hem zanimlivo pomorsko istorija na osnovu trgovine. O pitanja so obratinipe ki izložba tane iskljućivo sose amen bavinamen sa trgovina, sose e trgovina zavisini taro panjeso drumo hem sari te ove sar mornari.

Gotovo brodo

Gotovo brodo tani trito stalna postavka ko muzej hem akate ka arakhe modeli ratna brodova, prava objekata taro ratna mornarice istorije, taro izrugivanja do automatija ali isto mirna objekata sar instrumente navigacija. O modelia mothovena tari švedska navy brodova taro 1700 do avdije. Modelija so mothovenape tane 1700 brodova, Automatno slop, podmorniče hem moderna korvete. Ki izložba mothojpe isto predmetija taro švedsko podmorniča Ulven koja peli van Geteborg 1943. O Ulven hine tegani ki praksa i djeli ki nemaćko mina. 33 manuša mule ko brodo.

Ked o Ulven peli o telefonsko bov uštindja upre. Adija bov tani adava so bićalipe upre ked jek podmorniča perela tele. O bov arakhlape kasnjie hem tane jek taro predmetija kola mothovena pe ki izložba.