Cecilia Marnetoft

Jag arbetar som intendent i Sjöhistoriskas fotoarkiv sedan augusti 2017. Jag är utbildad arkivarie.