Författarbild Ingrid Ulfstedt

Ingrid Ulfstedt

Intendent med inriktning mot föremålssamlingarna på Sjöhistoriska, med särskilt intresse för de historier våra föremål representerar.