Författarbild Malin Joakimson

Malin Joakimson

Jag jobbar som arkivarie i Sjöhistoriskas arkiv sedan april 1999.

(Malin bytte arbetsplats 2016.)