Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

En skärva släkthistoria

 


Fo142868 Familjen Lind samlad.

Det kom en fråga gällande några av våra foton som visar fyrplatsen Svenska Högarna. Det var något väldigt rörande med dessa blekta och tummade fotografier och jag ville ta reda på lite mer om dem. Det visade sig att arkivet innehåller en skärva släkthistoria utspelad på en av Sveriges mest isolerade fyrplatser.

Handlingarna och fotografierna kommer från familjen Lind som verkade på Svenska Fyrarna under många år. Med några nedslag i kyrkoböckerna kunde jag följa familjen i flera led.


Fo142880 Fyren Svenska Högarna.

I Stockholms skärgårds östra utkant, precis innan öar och kobbar ger vika åt öppet hav ligger Svenska Högarna. Ön har gamla anor som fiskeskär och 1793 anlades här en lotsplats. På den största ön, Storön, byggdes 1855 en fyrbåk som 1874 ersattes av en fyr ritad av fyrkonstruktören Gustav von Heidenstam. Det är faktiskt den enda Heidenstamfyren i Stockholm skärgård. 

Storön sedd från fyren.
Fo142871 Storön med boende och djur sedd från fyren.

Flertalet av fotografierna i samlingen kommer från tidigt 1900-tal och skildrar familjen Lind och deras tid på ön.

De äldsta fotona föreställer fyrvaktaren Karl Erik Lind (1848-1917) med hustru Katarina (1838-1910). De flyttade till Svenska Högarna 1881. De kom från fyren i Söderarm där Karl Erik varit fyrbiträde, och där även Karl Eriks far varit verksam. Likt Svenska Högarna är Söderarm en gammal fyr- och lotsplats långt ut i skärgården på gränsen till Ålands hav. Även Katarina var uppväxt i skärgården och av gammal sjöfararsläkt. Karl Erik och Katarina gifte sig 1870 och fick tillsammans tre söner; Emanuel, Erik och Carl.

För år 1902 finns en dagbok från fyren bevarad. I den är det främst vädret som är noterat, men vissa anteckningar ger ändå en inblick i hur isolerat och väderberoende livsföringen var. Här finns lampbyten noterade, men också besök och postgången.

Dagbok
Dagbok från Svenska Högarna 1902.

Karl Erik och Katarina Lind
Fo116487 Katarina och Karl Erik Lind på ålderns höst.

Katarina går bort 1910 och sju år senare dör Karl Erik genom ”drunkning av våda”. I begravningsboken finns anteckningen ”liket ej anträffat”.

Svenska Högarnas fyr kom även att bli sonen Emanuels arbetsplats i 40 år. Tidigt i livet var han sjöman. I hans dödsruna står det att livsföringen på ön var dramatisk med ett ständigt pendlande mellan liv och död. Utöver sin egen far togs dessutom tre morbröder av sjön. Här var det även många skepp som strandade och lik som flöt i land.

Emanuel (1873-1948) gifte sig 1907 med Elin (1871-1912) som tragiskt dog endast 41 år gammal. Tillsammans fick de sonen Arne, som senare i livet också kom att arbeta som extra fyrbiträde både på Svenska Högarna och på Söderarm. Emanuel hade dock turen att möta kärleken i hushållerskan på fyren. Olivia Vestman blev hans fru 1927 och med barnen Birgit och Frithiof, och senare även Karin och Margit, fick Emanuel en stor familj. De blev kvar på Svenska Högarna fram till 1937.

Emanuel och sonen Arne
Fo142891 Emanuel Lind och sonen Arne ca 1915.

Vad blev det av Emanuels två bröder?

Erik Anselm (1877-1940) blev kronolots och lotsförman, verksam i Dalarö. Han gifte sig 1904 med Sigrid Carolina Österberg (1880-1954). I arkivet finns bland annat hans antagningsbevis som lotslärling vid Svenska Högarna. Tillsammans fick de barnen Dagny (1907-1984) och Åke (1916-1999). 

Antagningsbrev lots
Antagningsbevis som lotslärling, 1893.

Erik Lind
Fo116496 Lotsförmannen Erik Lind.

Det var Åkes släkting som lämnade in det här spännande materialet till Sjöhistoriska museet år 2000.

Carl Lind (1883-1956) blev folkskollärare. Han gifte sig 1909 med Edit (1883-1953) och tillsammans fick de sönerna Eskil (1910-1935), Bertil (f. 1914) och Tore (f. 1917). Efter Carl finns en dikten ”Vårbrytning” bevarad i arkivet. Det är en skildring om naturens makt och människans litenhet. Att han var präglad av sin uppväxt vid en enslig fyr känns märkbart.

Carl och Edit
Fo142889 Carl och Edit Lind vid Svenska Högarna.

Dikt
Del av dikten "Vårbrytning" skriven av Carl Lind.

Genom arkiven får vi en möjlighet att blicka in i andra människors liv och hur de
levde förr. Vi får ta till vara på de skärvor som vi har, och tillsammans med andra källor försöka lägga historiens olika pussel.    

Svenska Högarna idag

Fyren automatiserades 1966 och avbemannades 1968. Fyrplatsen blev dock snart åter bebodd. Storön är idag hem åt en handfull boende. Fyren är renoverad och bemannad året om och sköts av Skärgårdsstiftelsen.