Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

De fotograferande bröderna Norberg

I fotoarkivet på Sjöhistoriska museet fylls en hel hyllmeter med fotografier av fotografen Oscar Norberg. I en blygsam arkivkartong intill finns också fotografier från hans bror Bertil. Båda var pressfotografer som fotograferade mycket i Stockholm med omgivningar under 1900-talets första hälft.

Bröderna Norberg föddes och växte upp i Stockholm. De var söner till snickaren Karl Severus Norberg och hans fru Malla Ersdotter. Mellanbrodern Knut emigrerade till USA som ung.

Carl Oscar Norberg (1882-1961) var äldste brodern. I kyrkoböckerna står han noterad som polerare, maskinarbetare och metallsvarvare fram till 1919 då hans titel ändras till fotograf. I samlingen finns det främst fotografier från 1940-talet, men några av hans tidiga fotografier från 1920-talet finns också bevarade.

26-juli-1.jpg

Fo219566 KSSS kappsegling i Kanholmsfjärden 1920. Det är tydligt att Oscar nu etablerar sig som professionell fotograf.

26-juli-2.jpg

Fo219697 Regatta i Sandhamn 1920. De sepiatonade kopiorna framtagna från glasnegativ är både vackra och detaljrika.

Oscar gifte sig 1904 med Alma Wilhelmina Åkesson (1880-1951) och tillsammans fick de barnen Åke, Birgit och Ulla-Britta. Äktenskapet kom dock inte att vara livet ut, utan efter en skilsmässa gifte Oscar om sig 1946 med Ella Cetti (1898-1978).

26-juli-3.jpg

Fo110852 Oscar Norberg (till vänster) fotograferar under Sandhamnsregattan, 1943.

Oscar Norberg hade sitt intresse och engagemang inom båtsporten och båtlivet. 1904 blev han medlem av Segelsällskapet Brunnsviken, ett medlemskap som varade hela livet ut. Mellan 1914-1920 var han också medlem av Vikingarnas Segelsällskap. Där anordnades fototävlingar som han ofta deltog i.

26-juli-4.jpg

Fo157074 Oscar Norberg under KSSS Juniregatta 1942. I mössan bär han Segelsällskapet Brunnsvikens emblém.

Oscar Norberg även verksam som filmfotograf. I filmen Luffar-Petter (1922) gjorde en viss Greta Gustafsson sin spelfilmsdebut. Hon kom senare att bli känd för hela världen som Greta Garbo. Efter många år inom filmens värld anställdes Oscar 1935 på Åhlén och Åkerlund som pressfotograf, och kom att arbeta huvudsakligen på Vecko-Journalen. Sina sista verksamma år var Oscar frilansare.

Oscar Norberg gick bort 1961. Som den äldste ledamoten i Pressfotografernas klubb (PFK) skulle han ha fått klubbens förtjänsttecken i guld på sin 80-årsdag, vilket endast var några veckor bort.

Oscar Norbergs fotosamling förmedlades av Norbergs änka Ella strax efter hans bortgång. Uppskattningsvis 2000 fotografier och tillhörande negativ finns i hans samling. Motiven är främst tävlingar och evenemang, fritidsseglingar och båtliv vid klubbar. Men även foton på isjakter, skärgårdsbåtar och fina porträtt finns att ta del av.

26-juli-5.jpg

Fo157580 Under förberedelserna inför en isjaktssegling, okänt år.

 

26-juli-6.jpg

Fo54041 Gemensamma ansträngningar på varvet för medlemmarna i Stockholms Segelklubb, 1947.

I fotosamlingen från Kungliga svenska segelsällskapets (KSSS) samling, som också förvaras på Sjöhistoriska museet, finns även 1700 fotografier tagna av Oscar Norberg. Han anlitades ofta för att fotografera för segelsällskapet. Samlingen skänktes 1980 till museet.

2013 hade museet en mindre trappmonterutställning med fotografier och bildspel från Oscar Norbergs stora samling. Idag är de flesta av Oscar Norbergs fotografier tillgängliga och sökbara via Digitalt Museum.

Bertil Emanuel Norberg (1888-1959) var den sex år yngre brodern som också kom att etablera sig som professionell fotograf. På 1910-talet var han dock fortfarande benämnd som mekanikerarbetare i kyrkoböckerna.

1911 gifte Bertil sig med Anna Josefina Cederberg (1890-1939) och tillsammans fick de barnen Inga och Carl Bertil.

Bertil lärde sig fotografyrket i Stockholm och praktiserade i en ateljé innan han 1915 etablerade sig som pressfotograf. Som frilansare arbetade han bland annat för Hvar 8 Dag, Hemmets Veckotidning och Vecko-Journalen. Han anlitades ofta av bildbyrån Pressens Bild. En tid var han även anställd på Svenska Dagbladet. 1932 blev han utnämnd till kunglig hovfotograf. Samma år blev Bertil medlem i Pressfotografernas klubb, och 1939 valdes han in i styrelsen.

1939 var även året då Bertil blev änkling. Liksom sin bror gifte Bertil om sig på äldre dagar. I juni 1945 vigdes han med den unga Ingrid Keller (1919-1962) och året därpå föddes parets dotter Lillemor.

Av de fotografier tagna av Bertil Norberg som återfinns i Sjöhistoriska museets fotoarkiv hör 180 till KSSS:s samling. Dessa är nästan helt utan undantag tagna på 1920-talet och skildrar naturligt nog segling, tävlingar och regattor. Många foton lyfter fram det sociala livet med medlemmar och deltagare. Däremot verkar Bertil själv endast verkat bakom kameran och vi saknar porträtt på honom.

26-juli-7.jpg

Fo145110 Samkväm i Sandhamn 1928.

 

26-juli-8.jpg

Fo134105 Gerhard Forsström med besättning ombord på Wera, 1924.

 

26-juli-9.jpg

Fo145613 Enligt bildtext seglingsnämndens ”bättre hälfter” ombord på Tritonia under Sandhamnsregattan, 1922.

Bertil Norberg gick bort 1959, 70 år gammal. På hans begravning talades Nils Sallstedt från Pressfotografernas klubb.

Fotografier från Bertil Norberg finns även på Nordiska museet och på Stockholms Spårvägsmuseum.