""

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Nya modellsnickare 1936

Kanske var det Oskars avsaknad av både sjukdomsanlag och lyte som gjorde att han 1936 fick anställning som modellbyggare under iordningställandet av det nya museet som skulle öppna två år senare på Djurgården i Stockholm.

I arkivets nämndprotokoll hittar man en massa intressant. Som denna ansökan från modellbyggare Karl Oscar Wahlström. Bakgrunden är att i ett kungligt brev från den 22 maj föreskriver ”K.Maj:t” att museet från och med budgetåret 1936/1937 ska ”upptaga arvoden till två modellsnickare till en sammanlagd kostnad av högst 7.200 kr”.  

12 aug 1.jpg  12 aug 2.jpg

Ur nämndprotokollen 1936 där Oscar vördsamt anhåller om tjänsten och läkare intygar ”Att Herr Karl Oskar Wahlström vid denna dag företagen undersökning befanns fri från tecken å sjukdom, sjukanlag eller lyte”

Oscar (som tilltalsnamnet var) fick också fina vitsord från blivande museichef Gerhard Albe, då han i en skrivelse till styrelsen ”föreslå vördsamt båtbyggare Oscar Wahlström, som har varit anställd och utfört diverse snickeriarbeten i museet sedan 1 juli 1935 samt genom en följd av år deltagit i modellarbetet å Sjöfartsmuseet och med synnerligen stor skicklighet utfört sina ålagda arbeten.”

12 aug 6-ms-Froste-1942.jpg

Sam Svensson (t.v.) och Oscar Wahlström ser över lastfartyget M/S Froste 1942.

Då jag söker fram i vår databas vad Oscar åstadkom är det lätt att förstå att han fick anställning. Flera skickligt utförda och detaljrika modeller finns i samlingarna. Han arbetade med den mer namnkunnige Sam Svensson som hade titeln konservator och som oftast ledde modellbyggena. Herrarna kompletterade varandra utmärkt då Oscar tillverkade skroven och Sam sedan riggade modellerna. Man undrar vad Oscar föredrog att arbeta med, den fina kostern Falken eller att delta i bygget av jagaren Öland, två helt skilda skeppstyper.  

12 aug 3-S1536.jpg

På kostern Falken har Oscar Wahlström byggt skrovet och Sam Svensson riggen.12 aug 4-jagaren-Öland.jpg

I december 1948 blev modellen av jagaren Öland klar. Under tre och ett halvt år, men kortare uppehåll, byggde Oscar och två av hans kollegor den. Det är många många timmar som ligger bakom varje modell vi har.

Genom åren har den mesta tiden för våra modellbyggare gått till att renovera och restaurera de många modellerna i våra samlingar snarare än att bygga nya. Armadan i samlingarna behöver omvårdnad och småfix inför utlån och utställningar.

 

12 aug 5-reparerar-jagaren-Wale-1942.jpg

Oscar Wahlström renoverar jagaren Wale 1942.

Den skicklige Karl Oscar fick alltså jobbet! Och lönen? 300 kr i månaden.

12 aug 7-Thor.jpg

Modell av hjulångkorvetten Thor (O 00086)

Den andre modellsnickaren som anställdes för arvodet 1936 var C. G. Lindström. Redan 1935, innan museet var byggt och invigt, färdigställde han under marindirektör Hugo Åkermarks ledning vår fina modell av hjulångkorvetten Thor från 1841. Den är byggd i skala 1:24 och är drygt 180 cm lång. En av våra fantastiska modeller som man kan se i utställningen Klart skepp i museet.

Till saken hör att när modellsnickarna samtidigt anställdes fick C. G. Lindström bara 200 kr i månaden. Ganska stor skillnad! Jag undrar hur det kom sig, han verkar ju onekligen mycket skicklig han också.

12 aug 8-Lindström-o-Thor-1932.jpg

Bild från 1932. Lindström bygger på Thor och har redan då kommit ganska långt. En modell som säkerligen tog åtminstone 4-5 år att bygga.

Länkar:

Läs mer om modellbyggeri på Sjöhistoriska museet:

https://digitaltmuseum.se/021188494955/modellbyggeri-pa-sjohistoriska-museet  (extern länk)

    Till toppen