Sjöhistoriska har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Samlarna

Bakom kulisserna på Sjöhistoriska

Francis af Sheldon

Modell i våra samlingar av 60-kanonsskeppet Wasa som Francis byggde 1778 tillsammans med sin far Gilbert efter af Chapmans ritning. Modellen är byggd av Sheldons och är en av de finaste "Sheldonmodellerna" (O 00014)

Här kommer lite om mannen som inte fick plats i min förra blogg: Gilbert Sheldons son Francis af Sheldon (1755-1817).

Sist i förra bloggen berättade jag att han 1778 hjälpte sin far med ett nybygge efter af Chapmans ritning: 60-kanonersskeppet Wasa (vars ritning finns i vårt ritningsarkiv). Det byggde de på mindre än ett halvår och Francis fick därefter titeln underskeppsbyggmästare. Han sändes ut i Europa för att framför allt ta reda på ekonomi och avlöningssystem inom olika stora varv. 1785 blev han skeppsbyggmästare i Stockholm vid Arméns flottas eskader (på den här tiden var flottan fortfarande uppdelad i Arméns flotta, eller mer vanligt Skärgårdsflottan, och Örlogsflottan. Först 1823 slogs de samman till Svenska Flottan.)

1794 dog hans far Gilbert och Francis flyttade ned till Karlskrona där han både övertog och fick nya höga ämbeten och titlar. Antingen trivdes han bättre i Stockholm eller så föll erbjudandena så att han åter igen flyttade till Stockholm 1800.

1817 blev han adlad och fick alltså sitt af i namnet tillagt. Men han hann dö precis innan installationen i Riddarhuset den 7 maj. Strax innan somnade han in och hann alltså aldrig signera något med namnet af Sheldon. Detta förklarar nog också förväxlingarna som skett ibland mellan honom och den tidigare  Francis Sheldon, alltså hans farfars far.

Nu är vi inne på 1800-talet och det finns fler objekt efterlämnade i museisamlingar. Vi har faktiskt Francis fina röda plånbok! Den är gjord av rödfärgat saffian (oftast getskinn, men kan även vara fårskinn). Den har tre fack av grönt papper och en slejf. Samma år som Francis dog köpte kaptenen vid flottan Fredrik Adolph Sjöbom den på auktion. Det visar vilken aktad person af Sheldon var, vars tillhörigheter efter hans död auktionerades ut.

På en lapp i plånboken står det "Stockholm den 29de Juni 1805. Fr. Sheldon =50=" (Förmodligen tiden för Francis inköp av den samt priset vid auktionen.)

 

Francis gifte sig aldrig och fick inte några barn. Däremot var en brorson och en brorsons son verksam efter honom inom flottan. Det gör att släkten Sheldon i över 200 år hade stort inflytande över svenska flottan!